Plagiatul lui Petre Tobă: legături periculoase între ministru şi judecătorii săi

Aug 22nd, 2016 | Categorie: Antiprestigiu, Editorial

1Anunțul Universității Naționale de Apărare Carol I potrivit căruia ministrul de Interne, Petre Tobă nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat ridică serioase suspiciuni privind obiectivitatea verdictului final care va fi anunțat în luna septembrie de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare Carol I a propus, în baza unei analize proprii, “menţinerea titlului de doctor acordat domnului Petre Tobă”. Punctul de vedere are un caracter consultativ.

Decizia oficială în această caz va fi luată de către membri Comisiei de științe militare, informații și ordine publică a CNATDCU. Există un istoric de legături directe și indirecte între membrii acestei Comisiei de științe militare și Petre Tobă. Din Comisia de Științe Militare a CNATDCU fac parte trei cadre didactice de la Universitatea Națională de Apărare Carol I care a anunțat că recomandă menținerea titlului academic. Membri Comisiei de Științe Militare care sunt și profesori la Universitatea Națională de Apărare Carol I sunt: Ioan Crăciun (vicepreședintele Comisiei), Daniel Dumitru și Minculete Gheorghe.

Alţi doi membri (din cei şapte ai Comisiei de Ştiinţe Militare) sunt cadre didactice la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București, unde Petre Tobă a absolvit Facultatea de Drept. Este vorba de președintele Comisiei, Ștefan Prună, și de Marius Pantea.

Propuneri de la membri Comisiei

Potrivit Regulamentului de atestare şi funcţionare a CNATDCU din 24.03.2016, în cazul unei sesizări de plagiat preşedintele şi membri Comisiei de specialitate (în cazul nostru de Ştiinţe Militare) au un rol foarte important. “Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul General al CNATDCU cu nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat. Preşedintele Consiliului General al CNATDCU solicită preşedintelui comisie de specialitate a CNATDCU cu atribuţii în domeniul tezei de doctorat, numirea în termen de cinci zile lucrătoare a unei comisii de lucru, formată din 3 experţi care pot fi membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese”.

În cazul nostru, președintele Comisiei este profesorul Eugen Prună de la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza unde Petre Tobă şi-a obţinut licenţa. Într-o speţă unde s-a dovedit o legătură între un preşedinte al unei Comisii a CNATDCU şi persoana incriminată s-a luat o decizie radicală. Fostul preşedinte a Comisiei Juridice a CNATDCU, Gabriel Boroi, s-a autosuspendat după o sesizare care a constatat că acesta se antepronunţase cu privire la plagiatului fostului premier Victor Ponta. Pe de altă parte, nu este clar cine face parte din echipa de experţi chemaţi să judece doctoratul lui Petre Tobă aceştia putând fii chiar membri ai Comisiei de Ştiinţe Militare.

Nu doar preşedintele, dar şi membrii Comisiei de Ştiinţe Militare au un rol important în alegerea echipei de evaluatori a tezei de doctorat. “Preşedintele Comisie de specialitate solicită electronic membrilor acestei comisii propuneri nominale privind membri CNATDCU sau experţii externi care urmează să fie desemnaţi evaluatori. Lista cuprinzând aceste propuneri este supusă confirmării electronice a membrilor comisiei de specialitate”, se arată în Regulamentul CNATDCU. Au aceşti membri ai Comsiei Militare a CNATDCU capacitatea de alege evaluatorii trecând peste istoricul legăturii lor cu Petre Tobă astfel încât, verdictul final să nu îl infirme pe cel dat de Universitatea Naţională Carol I unde ei sunt profesori?

 

Consultarea Comisiei, obligatorie

După ce evaluatorii analizează independent sesizarea şi documentele, “raportul comun este transmis comisiei de specialitate a CNATDCU în termen de maxim 30 de zile de la înregistratea sesizării. Raportul comisiei de lucru este comunicat spre consultare membrilor comisiei de specialitate a CNATDCU. Dacă în termen de trei zile de la comunicare, comisia de specialitate a CNATDCU nu formulează obiecţiuni şi nu solicită un vot formal, se consideră că raportul comisiei de lucru a fost avizat de Comisia de specialitate a CNATDCU”, se arată în regulament. Ulterior, propunerea este votată în Consiliul general CNATDCU care decide sau ne retragerea titlului de doctor.

Din aceste articole de Regulament se poate vedea clar că membri Comisiei de Ştiinţe Militare a CNATDCU nu au un rol decorativ: ei fac propuneri pentru nominalizarea evaluatorilor, pot cere un vot în urma deciziei evaluatorilor şi sunt consultaţi la întocmirea raportului final. În acest context, trebuie judecat anunţul Universității Naționale de Apărare Carol I potrivit căruia ministrul de Interne, Petre Tobă nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat. Universitate care are trei membri în Comisia de Ştiinţe Militare.

Presiune indirectă

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” a transmis încă din luna iunie un raport către Ministerul Educației în care recomanda menţinerea titlului de doctor al ministrului de Interne, Petre Tobă.Potrivit adresei transmisă de către Universitatea de Apărare “Carol I”, ministerului Educaţiei, “instituţia, în calitate de IOSUD (instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat), a analizat conţinutul tezei, constatând că acest demers ştiinţific este încă de actualitate, iar cercetarea ştiinţifică desfăşurată în calitate de doctorand a domnului Petre Tobă a fost utilă, căutând să identifice modalităţile de acţiune în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale, fapt ce se poate constata concret prin multitudinea de proiecte implementate de Poliţia Română alături de organisme internaţionale, privind urmărirea transfrontalieră, schimbul de personal şi de informaţii dar şi dotarea cu tehnică permanentă pentru susţinerea acestor proiecte”, porivit Mediafax.

Petre Bădică

 
Tags: , , , , ,

Leave a Comment

*