INTERVIU. Cum explică ministrul de extere Comănescu odele închinate lui Ceaușescu

Noi 12th, 2016 | Categorie: Controverse, Editorial

11Numele ministrului de Externe, Lazăr Comănescu, apare printre autorii a două cărți de propagandă. „România și noua ordine internațională” a apărut în 1981 și este o culegere de citate. Peste 500 dintre acestea îi aparțin lui Nicolae Ceaușescu. „Economie mondială”, publicată în 1989, conține și citate din gândirea fostului dictator, dar și idei și teorii incompatibile cu sistemul democratic. RL a dezvăluit la sfârșitul săptămânii trecute aceste performanțe „academice” ale lui Comănescu.

Ministrul de Externe susține, în apărarea sa, că a redactat „România și noua ordine internațională” pentru că „așa a fost dispoziția”. Manualul de „Economie mondială” pentru studenții de la Academia de Studii Economice trebuia impregnat cu indicațiile fostului dictator pentru că acest aspect nu putea fi evitat, susține ministrul. Comănescu spune că redactarea unor cărți despre concepțiile lui Nicolae Ceaușescu nu reprezintă motiv de demisie și în timpul interviului acordat RL a invocat faptul că “așa erau vremurile”.

De ce v-ați asumat cărți care abundau de citate din Ceaușescu?

Lazăr Comănescu: În timpurile respective, publicarea unor cărți, inclusiv a manualelor universitare, mai ales în cazul disciplinelor socio-economice, era imposibilă dacă nu făceai o referire sau dacă nu introduceai un citat din documentele de partid și mai ales din opera ilus-trului conducător (Nicolae Ceaușescu – n.r.), ca să îl numim așa.Vă poate confirma oricine a scris o carte sau un manual universitar în acele vremuri. Întrebarea era: să oferi studenților un manual, o lucrare de specialitate care să îi ajute în pregătire sau să nu o mai scrii pentru că nu puteai evita citatele respective?
Cum ați ajuns autorul unei culegeri formate aproape exclusiv din citate din Ceaușescu?

L.C.: S-a primit la Cate-dra de Relaţii Economice internaţionale dispoziția să se redacteze o culegere de texte din documentele de partid și de stat, respectiv din ope-ra lui Ceaușescu, texte re-levante din perspectiva ordinii internaționale. Profesorul George Marin (coautor al cărții – n.r.) mi-a repartizat mie să caut citatele pentru componenta de economie mondială a lucrării, respectiv despre organizațiile economice internaționale. Am fost mai mulți autori. Era o dispoziție primită și am îndeplinit-o. Cred că această culegere de citate este utilă, istoric vorbind. Oricine este interesat de modul în care gândea conducerea României în anii ‘80 poate citi culegerea fără să mai caute în zecile de volume publicate de Ceaușescu.

Erau valoroase citatele din Ceaușescu pe care le-ați selectat?
L.C.: Să nu vă imaginați că le scria Ceaușescu personal. Erau pregătite de alții și publicate sub semnătura lui. Asta era perioada, ce să facem. A fost un demers care făcea parte din ceea ce eu aș numi „figuri impuse“. Era foarte greu să refuzi așa ceva, pentru că a doua zi te întrebau unii; „De ce ai refuzat?“.

În manualul de economie mondială nu se precizează ce capitol ați scris dumneavoastră.
L.C.: Capitolul la care sunt autor era cel referitor la organizațiile internaționale. Am scris despre Națiunile Unite și despre pro-blematica alimentației la nivel global. Am căutat să limitez la maximum citatele din Ceaușescu și, în cazul meu, ele sunt puține și succinte. Ele aveau legătură cu tema în cauză. Dincolo de faptul că citatele erau din X sau Y, erau chestiuni de bun-simț, faptice. Am găsit formula de a enunța un adevăr și de a face și o referire la Ceaușescu. Este un manual reeditat și revăzut la mijlocul anilor ‘90. Eu vorbeam despre probleme economice globale. Sunt lucruri valabile și azi.

Cuvântul înainte al manualului, dar și teoriile de economie pornesc de la citate sau idei din Nicolae Ceaușescu. Era doar o chestiune formală?
L.C.: Absolut. Există mai mulți autori ai manualului. Cuvântul înainte aparține coordonatorului (fals, de fapt, este semnat „autorii” – n.r.). Lucrări universitare din acea perioadă fără citate din Ceaușescu nu se pu-blicau. Le dădeam sau nu material didactic studenților? Despre asta era vorba.

Vă citez din manual: „Extinderea societăților multina-ționale înseamnă o lărgire considerabilă a sferei exploatării capitaliste. Muncitorii din țări diferite devin obiectul exploatării exercitate de o anumită firmă capitalistă”.
L.C.: Fiecare își asumă responsabilitatea pentru ceea ce a scris. Eu eram asistent universitar, abia revenisem la catedră. Erau acolo o serie de lucruri cu care nu eram de acord. Dar de aceea lumea evoluează, pentru că își schimbă opiniile.

Manualul conține minciuni și propagandă…
L.C.: Vă rog să luați capitolele scrise de mine. Și, în afară de cele unu sau două citate (din Ceaușescu – n.r.), pot sta cu fruntea sus și să spun că asemenea material didactic este și acum util. Nu se putea fără acele citate. Unii erau mai zeloși și puneau foarte multe. Eu nu făceam parte din acea categorie.

Nu era atunci mai simplu să scrieți o carte separat de acești autori zeloși?
L.C.: Eu am semnat pentru capitolele mele (fals, manualul este semnat la comun – n.r.). Fiecare își aducea contribuția sa. Uneori erai obligat de editură să adaugi un citat. Nu a fost cazul meu. Trebuie să înțelegeți perioada de atunci. Altfel, înseamnă că oamenii care au trăit o anumită perioadă sunt vinovați că au trăit perioada respectivă. Dumneavoastră tratați lucrurile de atunci din perspectiva societății libere de azi. Trebuie să înțelegeți că, în perioada respectivă, constrângerile erau foarte mari. Riscul era că dacă nu făceai aceste treburi, plecai.

Unii au ales să plece.
L.C.: Ceea ce am afirmat în manual este valabil. Eu nu mă dezic de ceea ce am scris, exceptând acele figuri impuse (citatele din Ceaușescu – n.r.). Nu puteți să îmi spuneți că descrierea mea despre funcționarea Națiunilor Unite este acum alta.

Sunteți confortabil că ați semnat o carte cu multă propagandă?
L.C.: Fiecare autor are responsabilitatea pentru ce a scris el. Dumneavoastră îmi faceți un proces de intenție? Acceptați ideea că lumea evoluează? Sunt vremuri și vremuri.

Adevărul este unul singur: “putem afirma cu îndreptățită mândrie că a fost o epocă de mari transformări în toate domeniile”, se scria în manual…
L.C.: Afirmația că au fost mari transformări e adevărată, dar ele au fost făcute prost. Dar citați din mine. Fiecare are responsabilitatea pentru ce a făcut… Asta era specialitatea mea: organizații economice internaționale și problemele globale. Dacă ești profesor universitar, poți accepta niște floricele ca să spui substanța. Dacă vă întâlniți cu unii dintre studenții mei de atunci, veți avea surpriza să vi se spună că eram unul dintre cei mai curajoși și netemători.

A fost condamnat comunismul, reprezentați România în lumea democratică și totuși ați semnat o culegere de citate din Ceaușescu…
L.C.: Eu sunt un contributor la acea carte de citate. Ați citit acele citate? Este un compendiu. Vă dau exemplul unei cărți care face vâlvă: „Memoriile lui Maiski”, ambasadorul lui Stalin la Londra. Este foarte citită de lumea care vrea să cunoască perioada interbelică și cum gândea conducerea partidului sovietic de atunci. Este inutil acest demers?

Nu acela a fost, atunci, sensul demersului dumneavoastră.
L.C.: Eu nu am spus ca să mă justific. Ați afirmat că este o carte cu multe minciuni. Eu spun că o carte cu aceste minciuni, din perspectiva istoricului care vrea să cunoască acea perioadă din România, e utilă. V-am spus că a fost o sarcină pe care am primit-o de la catedra de la ASE.

Aceste cărți influențează modul în care reprezentați România?
L.C.: Întrebați multitudinea de interlocutori din România sau din lume despre performanța mea ca diplomat și ministru de Externe.

Nu contest calitățile dumneavoastră ca diplomat, dar aceste cărți nu vă dau o problemă de imagine?
L.C.: Performanța fiecăruia dă măsura a ceea ce face.

MANUAL. Propagandă pentru studenți

Manualul “Economie mondială“ pentru studenții de la ASE este o modalitate de îndoctrinare a tinerilor studenți. Aproape că nu există problematică abordată care să nu plece de la un citat sau să nu invoce ideile lui Nicolae Ceaușescu. “Partidul Comunist Român manifestă o preocupare deosebită pentru studiul problematicii economiei mondiale. În documentele de partid, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, analiza științifică de pe pozițiile intereselor clasei muncitoare (…) ocupă un loc central“, se arată în manualul de „Economie mondială“, semnat de Lazăr Comănescu.

ZEL. Osanale ridicate dictatorului

Majoritatea covârșitoare a citatelor din cartea “România și noua ordine internațională” sunt din Nicolae Ceaușescu. Autorii au făcut selecţia din cele 19 volume ale lucrării lui Nicolae Ceaușescu „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate“, apărută în 1975. “Concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu îmbogățește gândirea economică social-politică din epoca noastră, se bucură de o largă audiență internațională și contribuie substanțial la creșterea prestigiului României în lume”, se arată în cartea semnată de Comănescu.

Articol apărut și în www.romanialibera.ro
Petre Bădică

 
Tags: , ,

Leave a Comment

*